Muraoka Group

Tokyo University of Agriculture and Technology

PI, Associate Professor

Takahiro Muraoka

 

Grad Students

Atsuya Ishida

Shunsuke Okada

Yunosuke Ryu

Go Inoue

Shingo Kawase

Undergrad Students

Jakuei Fu

Anju Kawakita

Yosuke Matsumoto

Erika Miura

Hayato Nishino

Ryoya Nojiri

Tomokazu Saito

Yuichiro Takagi

Yuna Tokita

Atsuya Yaguchi

Alumni

Shunto Itani (2018 Apr to 2019 Mar)

Chinbat Enkhzaya (2017 Apr to 2018 Mar)

Members